Nieuwsarchief

November 2016 verscheen het ZiltWater-rapport "Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij: Kennisupdate & Aanbevelingen voor Onderzoek" in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee.

Als onderdeel van de Meer Jaren Afspraken (MJA) zijn de partijen het eens over de noodzaak van nader onderzoek naar de invloed van de handkokkelvisserij, alsmede de invloed van andere factoren, op de draagkracht van de Waddenzee voor scholeksters. Dit onderzoek is een verkenning naar de meest recente kennis en doet aanbevelingen voor het hoofdonderzoek.

8 maart 2016 verscheen een nieuwe publicatie van de Waddenacademie, een audit in opdracht van het Waddenfonds naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Zwanette Jager heeft aan deze studie bijgedragen door het uitvoeren van een externe review. Download het rapport of kijk op www.waddenacademie.nl voor meer informatie.

14 augustus 2014 ZiltWater Advies (Zwanette Jager) is in bezit van VOL-VCA.

10 februari 2014 In 2013 heeft ZiltWater Advies in opdracht van het NLWKN (D) een desk-study uitgevoerd naar de ontwikkeling van het groot zeegras Zostera marina op de Hond-Paap in het Eems-estuarium. Klik hier voor het rapport.

31 januari 2014 ZiltWater Advies leverde een bijdrage aan het rapport 'Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee' dat eind januari 2014 is opgeleverd in het kader van de Brede Visie Duurzame Visserij. Het rapport wordt besproken door de Waddenvereniging en in het artikel 'Pas op de plaats voor garnalenpuls' in Visserijnieuws.

12 juli 2013 MSC-audit Ekofish Group Urk: Twin rigged otter trawl plaice fishery

De jaarlijkse beoordeling van deze visserij was op 12 juli 2013 door de certificeerder, Intertek Moody. ZiltWater heeft hiertoe een rapportage voorbereid voor de Ekofish Group. Het audit-rapport van Intertek Moody is op 6 augustus gepubliceerd op de website van MSC; zie www.msc.org.

30 mei 2013 ZiltWater maakte een fotografische impressie van de werkconferentie 'De Tijwisselaar' te Marrum. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseerden met steun van de gemeente Ferwerderadiel de werkconferentie 'De Tijwisselaar' in het dorp Marrum. Bekijk de foto-impressie van deze bijzondere dag.

30 januari 2013 Artikel in Visserijnieuws over review van ILVO studie garnalenpuls door ZiltWater Advies in opdracht van de Nederlandse Vissersbond.

21-23 november 2012 13th International Scientific Wadden Sea Symposium in Leeuwarden. Op verzoek van de Waddenacademie heeft ZiltWater hiervan een beeldimpressie vastgelegd, die te vinden is op de website van de Waddenacademie.

3-4 juli 2012 Waddenacademie Symposium: Zuiderzee 2.0

ZiltWater fotografeerde tijdens het Waddenacademie Symposium 'Zuiderzee 2.0' dat werd gehouden in Den Oever op 3 juli en op het IJsselmeer op 4 juli 2012. Onderwerp van dit symposium was de samenhang tussen IJsselmeer en Waddenzee.

Kijk op www.waddenacademie.nl voor een beeldverslag van de bijeenkomst. Of kijk bij EXPERTISE Fotografie op deze website.

29 mei 2012 MSC-audit Ekofish Group Urk: Twin rigged otter trawl plaice fishery

De jaarlijkse beoordeling van deze visserij vindt plaats op 29 mei door de certificeerder, Intertek Moody. ZiltWater heeft hiertoe een rapportage voorbereid voor de Ekofish Group.

13-14 maart 2012 Site visit MSC Dutch Oyster, Yerseke

In week 11 was het beoordelingsteam van Intertek Moody op locatiebezoek in Yerseke. Dit bezoek vond plaats in het kader van de beoordeling van de oestervisserij (Nederlandse Oester Vereniging) volgens de principes en criteria van de Marine Stewardship Council - MSC. Het betreft visserij en culture van de inheemse Platte Oester (Ostrea edulis) en de geintroduceerde Japanse Oester (Crassostrea gigas) in Oosterschelde en Grevelingen. Zwanette Jager (ZiltWater) is als lid van het team verantwoordelijk voor de beoordeling van Principe 2: "environmental impact". Kijk op www.msc.org voor meer informatie.

24 februari 2012 Persbericht Wad&Zoo Delfzijl

Op 7 februari 2012 heeft het college van B&W Delfzijl haar steun uitgesproken voor Wad&Zoo als toekomstige nieuwe dagattractie in Delfzijl. Daarmee is het startsein gegeven voor verdere uitwerking, financiering en uiteindelijke bouw van een uniek project waarmee de provincie Groningen een nieuwe parel krijgt op haar toeristische palet.

Wad&Zoo zal een inspirerende aquariumattractie worden op een oppervlak van totaal 11.000 m2, zowel binnen als buiten. Een ontdekkingsreis onder water vanaf de bron van de Ems tot aan de monding van de Eems-Dollard bij Borkum. Daarnaast biedt Wad&Zoo ook plaats aan wetenschappelijke kennis van het zoute, brakke en zoete ecosysteem van dit unieke gebied. Wad&Zoo is een gespecialiseerde publieksattractie met als basis een commerciële bedrijfsvoering, in evenwicht met de ideële doelstellingen.

Samen met de gemeente Delfzijl is gekozen voor de locatie van het voormalige zwembad als plaats waar Wad&Zoo in juni 2014 haar poorten kan openen. Direct achter de zeedijk en daarmee fysiek verbonden met de Eems-Dollard.

Vanaf 2009 is met vele partijen vanuit overheid, bedrijfsleven en particulieren, gesproken over en gewerkt aan een plan voor een nieuwe toeristische dagattractie in Delfzijl. Gebruik makend van de ligging aan de Eems-Dollard riviermonding, onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee, is vervolgens Wad&Zoo ontworpen. Een verbindende schakel tussen mens en onderwaterwereld, een kruispunt tussen economie en ecologie.

Het totaal benodigde investeringsvolume bedraagt € 8 miljoen, te financieren met private en publieke middelen. De eerste toezeggingen van bedrijfsleven en particulieren zijn inmiddels binnen.

Wad&Zoo is een initiatief van Hendré Sijbring uit Groningen.

In het ontwikkelteam hebben verder zitting Jan Benus (Bouwonderneming Benus Uithuizen B.V.), Wouter Benus (Bouwonderneming Gebr. Benus B.V.), Kees Boele (Cirsium Advies), Zwanette Jager (ZiltWater Advies), Arie Nienhuis (Architectenbureau Nienhuis), Geert van der Wal en Marieke van der Vlugt.

De website Wad&Zoo is gelanceerd: kijk op www.wadenzoo.nl

ZiltWater Advies wenst u alle goeds voor het nieuwe jaar: » Kop op 2012!

17 december 2011 Koelwater door een vissenoog bekeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Zwanette Jager. Lees het volledige artikel.

8-9 december 2011 7e Symposium Waddenacademie

Van het 7e Waddenacademie Symposium maakte Zwanette Jager een beeldreportage: bekijk het verslag van de bijeenkomst in Leeuwarden en op Ameland.

28-30 september 2011 najaarsbemonstering KRW vismonitoring Eems

Eind september is de najaarsbemonstering van de KRW vismonitoring uitgevoerd in het overgangswater Eems-Dollard. De bemonstering vond plaats op drie locaties in het estuarium en verliep, mede door het windstille en zonnige weer, rimpelloos. De vangstresultaten worden dit najaar door Bureau Waardenburg en ZiltWater Advies uitgewerkt en gerapporteerd aan Rijkswaterstaat.

Lees meer over vissen in troebel water in het themanummer van de Golden Raand (kwartaalblad van Stichting Het Groninger Landschap, herfst 2011) dat geheel gewijd is aan de Eems-Dollard.

25 augustus 2011 Wilhelmshaven, Wadden Sea Day

In Wilhelmshaven werd de Wadden Sea day georganiseerd door het Common Wadden Sea secretariat, met als thema "Fish in the Wadden Sea: Exploring an unknown world". Namens de TMAP Ad Hoc Fish Expert group presenteerde ZiltWater de werkwijze en uitkomsten van de trilaterale Waddenzee vismonitoring, zoals gerapporteerd in het QSR 2009 (Quality Status Report). De Wilhelmshavener Zeitung wijdde een artikel aan deze themadag: "Forscher sehen Fisch mit anderen Augen". Lees ook de terugmelding van de Waddenvereniging over deze bijeenkomst.

Peter Südbeck, Nationalparkverwaltung und Jens Enemark, Wattenmeersekretariat (von rechts), begrüßten zum Wattenmeertag auch - von links - die Wissenschaftler Moritz Pockberger und Harald Asmus (Alfred-Wegener-Institut), Zwanette Jager, vom ZiltWater Institut (Niederlande), Volker Siegel, Institut für Seefischerei WZ-FOTO: Lübbe

Aansluitend was er op vrijdag 26 augustus een eerste bijeenkomst van de TMAP Network Group Fish, die het werk van de ad hoc werkgroep hoopt voort te zetten.

11-17 juli 2011 Helgoland

 

Zeilreis met Loodskotter Eems No 1 naar Helgoland bij ruige weersomstandigheden. Bekijk foto's van de vogelkolonies op de rotskust in Fotoalbum Helgoland.

 

21-22 juni 2011 'Op 'n diek'

ZiltWater fotografeerde tijdens het Waddenacademie Symposium 'Op 'n diek' dat werd gehouden in Groningen op 21-22 juni 2011. Onderwerp van dit symposium was de Waddenbeleving vanaf de dijk.

Kijk op www.waddenacademie.nl voor een beeldverslag van de bijeenkomst. Of kijk bij EXPERTISE Fotografie op deze website.

KRW visbemonstering Eems

De KRW-vismonitoring Eems wordt in 2011 uitgevoerd door Bureau Waardenburg en ZiltWater en beroepsvisser Westerhuis. Deze survey wordt uitgevoerd met een ankerkuil vanaf een geankerd vaartuig.

De voorjaarsbevissing vond eind mei plaats op drie locaties in het Eems-estuarium. Eind september volgt de najaarsmeting. De resultaten worden eind 2011 gerapporteerd aan Rijkswaterstaat. Kijk bij Fotoalbum KRW vismonitoring Eems voor een beeld-impressie van de bemonstering.

Vernieuwde website ZiltWater

1 juni 2011: de website van ZiltWater is vernieuwd in samenwerking met PlutoBV.

 

Monitoring

 • Vismonitoring Eemshaven-energiecentrales,
 • KRW-ankerkuilvisserij Eems,
 • Monitoring Blue Energy
 • Scholeksters Bocht van Watum

Energie

 • Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy
 • Vismonitoring bij energiecentrales Eemshaven
 • Position Paper "On the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea" (Wadden Academy)

MSC certificering

msc-logo-nl

 • Certified team member P2
 • Analyse van self-sampling data
 • Onderbouwing van bezwaarschriften (objections)

Case Studies

 • Scholeksters - Kleurringproject Bocht van Watum (2017)
 • Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij: Kennisupdate en Aanbevelingen voor Onderzoek (2016)
 • Wax and Wane of Zostera marina in the Ems estuary (2013)
 • Biodiversiteit van kunstmatig hard substraat in de Noordzee (2013)

en meer...

Free Joomla! template by Age Themes