Duurzame visserij

 • Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij: Kennisupdate & Aanbevelingen voor Onderzoek
 • Bijdrage aan een discussiestuk over garnalenpulsvisserij in de Waddenzee
 • Beoordeling van de ILVO studie naar de toepassing van de garnalenpuls in de Waddenzee op verzoek van de Nederlandse Vissersbond
 • Monitoring van de effecten van mechanische pierenwinning op het Balgzand in samenwerking met Koeman en Bijkerk BV (2011, 2012)
 • Beoordeling van de milieuaspecten van de Nederlandse oestervisserij voor de MSC-certificering, onder leiding van Intertek Moody Marine.
 • Analyse en rapportage van visserijgegevens ten behoeve van de MSC-certificering van de Ekofish Group (vanaf 2010).
 • Toetsing Traditionele Visserij in gesloten gebieden Friese IJsselmeerkust op grond van de Nb-wet 1998 (ZiltWater Advies, Rapport 1102 d.d. 17 oktober 2011).

Lees meer...

Eems-Dollard

 • Bijdrage aan Waddenacademie rapport over effectieve maatregelen om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken
 • 'Wax and wane of Zostera marina on the tidal flat Hond-Paap / Hund-Paapsand in the Ems estuary. Examinations of existing data.' Study commissioned by NLWKN (D) (2013)
 • Co-auteur van paper 'The Ems estuary and options for ecological restoration' o.l.v. Altenburg & Wymenga in opdracht van Programma Naar een Rijke Waddenzee (2011)
 • Schrijven van een 'Wenkend perspectief voor het Eems-Dollard estuarium' in opdracht van Stichting het Groninger Landschap (2010)
 • Bijdrage aan een 'Inventarisatie kennisinstrumentarium Eems' in samenwerking met Deltares in opdracht van RWS Waterdienst (2009)
 • 'Garnalen en vertroebeling' - effecten van de door NL voorgenomen ontgrondingen en verspreiding van baggerspecie in de Eems op garnalen en vis, samenwerking met Marine Science Service, literatuurstudie in opdracht van Rijkswaterstaat (2008)
 • 'Mariene natuurcompensatie Eemshaven' in samenwerking met bureau Altenburg & Wymenga; opdrachtgever Groningen Seaports (2008)

Energie en omgevingseffecten

 • Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy (vanaf 2016) in samenwerking met RED Stack, NIOZ, Deltares, Wageningen Marine Research, Tidal Testing Centre en Fuji.
 • Vistelling Engie Maximacentrale
 • Vistelling NUON Magnumcentrale
 • Vistelling RWE-Essent Eemshavencentrale
 • Bandzeefbemonstering Engie Eemscentrale
 • Opinieartikel in Friesch Dagblad, 17 december 2011: Koelwater door een vissenoog bekeken; geschreven op verzoek van Waddenacademie
 • Organiseren van International workshop on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea in samenwerking met Waddenacademie en Waterdienst
 • Schrijven van een 'Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea' in opdracht van Waddenacademie
 • Advisering over het minimaliseren van visinzuiging i.v.m. ontwerp en bouw van nieuwe energiecentrales in de Eemshaven, in opdracht van NUON en RWE

Lees meer...

Vismigratie

 • Het leveren van bijdragen aan het Schelde Masterplan Vis van de Internationale Schelde Commissie, in opdracht van Rijkswaterstaat (2013)
 • 'Planstudie Rijksvispassages' inclusief een integraal advies vispassage Afsluitdijk; samenwerking in een consortium met Royal Haskoning en Witteveen+Bos in opdracht van RWS Dienst Infrastructuur (2010-2011)
 • Evaluatie vismigratie Volkeraksluizen, onderdeel van de Deltares Ontwerpstudie en Praktijkproef Zoutlekbeperking Volkeraksluizen (2010)
 • Bijdrage aan rapport 'Durchgängigkeit und Vernetzung von Küsten- und Binnengewässern - Bestandsituation und Konkretisierung von Maßnahmen im Sinne der EG- Wasserrahmenrichtlinie' in samenwerking met BioConsult Bremen; opdrachtgever NLWKN (2009)

Lees meer...

Kaderrichtlijn Water KRW

 • Evaluatie van de KRW Visindex Overgangswateren op basis van beschikbare monitoringgegevens 2006-2011; opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst
 • KRW vismonitoring Eems (2011) in samenwerking met Bureau Waardenburg; opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst
 • Deelname aan NEA-GIG Fish (intercalibratie Kaderrichtlijn Water); opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst
 • Deelname aan 'Unterarbeitsgruppe Fische' voor het evalueren, optimaliseren en afstemmen van de KRW vismaatlat voor het Eems-overgangswater tussen Duitsland en Nederland in opdracht van RWS
 • 'KRW Brondocument Vis Eems-Dollard' in opdracht van RWS Noord-Nederland

Lees meer...

Passende beoordelingen PB

 • PB mechanische pierenwinning Balgzand i.s.m. Agonus Fisheries Consultancy; opdrachtgever Particulier
 • PB Mya visserij; opdrachtgever Particulier
 • Bijdrage aan PB Garnalenvisserij, i.s.m. Agonus Fisheries Constultancy; opdrachtgever NL Vissersbond
 • Bijdrage aan PB Advanced Power in samenwerking met Arcadis; opdrachtgever Eemsmond Energie
 • Bijdrage aan PB Eemshaven in samenwerking met Arcadis; opdrachtgever GSP
 • Bijdrage aan PB Offshore windparken: effecten (van heien) op vislarven in de Noordzeekustzone; opdrachtgever BioConsult Bremen

Lees meer...

Overige

 • Lid van werkgroepen van de Commissie voor de m.e.r.: zandhonger Oosterschelde, dijkversterking Texel, hoogwaterkering Den Oever, dijkverbetering Marken, CGen energiecentrale
 • Second opinie voor opdrachtgevers over onderzoek door derden (bijvoorbeeld zeezoogdierenstudies in het Eems estuarium, visonderzoeken in OWEZ windpark, ILVO onderzoek garnalenpuls, PB garnalenvisserij)
 • Voorzitter van de 'TMAP ad hoc fish expert group' (2006-2009): coordinatie en schrijven van een themarapport over vis in het Quality Status Report Wadden Sea (QSR 2009) in opdracht van RWS Waterdienst, tekstbijdrage over vis in het Wadden Sea Plan voor het Common Wadden Sea Secretariat

 

 

Monitoring

 • Vismonitoring Eemshaven-energiecentrales,
 • KRW-ankerkuilvisserij Eems,
 • Monitoring Blue Energy
 • Scholeksters Bocht van Watum

Energie

 • Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy
 • Vismonitoring bij energiecentrales Eemshaven
 • Position Paper "On the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea" (Wadden Academy)

MSC certificering

msc-logo-nl

 • Certified team member P2
 • Analyse van self-sampling data
 • Onderbouwing van bezwaarschriften (objections)

Case Studies

 • Scholeksters - Kleurringproject Bocht van Watum (2017)
 • Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij: Kennisupdate en Aanbevelingen voor Onderzoek (2016)
 • Wax and Wane of Zostera marina in the Ems estuary (2013)
 • Biodiversiteit van kunstmatig hard substraat in de Noordzee (2013)

en meer...

Free Joomla! template by Age Themes