Duurzame visserij Print

Vanuit diverse Europese richtlijnen en door toenemende maatschappelijke bewustwording en teruglopende vangsten bij stijgende brandstofkosten staat de visserij onder druk om een meer duurzame werkwijze toe te passen.

Recent zijn verschillende keurmerken voor duurzame visserij ontwikkeld, waarvan het keurmerk van de Marine Stewardship Council, afgekort MSC, het leidend certificerings-programma is voor duurzaam gevangen vis in de hele wereld.

MSC-certificering

MSC heeft een systeem van principes en criteria ontwikkeld aan de hand waarvan een visserij wordt beoordeeld. De principes gaan over het instandhouden van gezonde visbestanden (P1), het minimaliseren van visserij-effecten op het ecosysteem (P2) en het toepassen van een verantwoord beheer door het ondertekenen van een gedragscode (P3).

Visserijen die MSC-gecertificeerd willen worden, wijzen een onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerder aan voor het beoordelen van hun visserij tegen de MSC-standaard.

ZiltWater kan onder verantwoordelijkheid van zo'n geaccrediteerde certificeerder een beoordeling van ‘P2’ ('environmental impact') maken, zoals bijvoorbeeld in 2012 bij de beoordeling van de Nederlandse Oestervisserij door certificeringsbureau Intertek Moody.

ZiltWater ondersteunt uw visserijbedrijf bij het doorlopen van het MSC-certificeringstraject en bij data-analyses en het opstellen van jaarlijkse rapportages die nodig zijn om het certificaat te verlengen. Het eerste Nederlandse Noordzee-visserijbedrijf dat MSC-gecertificeerd is, Ekofish Group, is een client van ZiltWater.

In Team ZiltWater werkt ZiltWater Advies samen met Terglobo (specialist in Geo-informatie) en BarettaBekker Mariene Ecologie.

Uitgebreide informatie over de certificering door de Marine Stewardship Council is te vinden op www.msc.org.

msc-logo-nl

Ondersteuning vergunningaanvraag

ZiltWater ondersteunt visserijbedrijven bij het aanvragen van een Nb-vergunning. Recent is uitgevoerd een "Toetsing Traditionele Visserij in gesloten gebieden Friese IJsselmeerkust op grond van de Natuurbeschermingswet 1998" (ZiltWater Advies, Rapport 1102 d.d. 17 oktober 2011).

Last Updated on Wednesday, 09 March 2016 15:35