Home
Koelwaterproblematiek PDF Print E-mail

Steeds meer en grotere energiecentrales worden aan de randen van estuaria gebouwd. Voor de koeling van de condensers wordt zout water aan het estuarium onttrokken en in opgewarmde toestand geloosd. Met het koelwater worden talloze organismen ingezogen, waaronder vissen. Die raken hierdoor gestresst en beschadigd en overleven de inzuiging meestal niet.

ZiltWater adviseert bij de bouw van energiecentrales over de mogelijkheden om visinzuiging te verminderen en de vis zo snel en veilig mogelijk terug te zetten in zee.

In 2010 organiseerden de Waddenacademie en RWS Waterdienst in samenwerking met ZiltWater een internationale workshop over de problematiek van koelwateronttrekking uit de Waddenzee. Als achtergronddocument bij deze workshop schreef ZiltWater in opdracht van de Waddenacademie een 'position paper'.

Een verslag van de 'International workshop on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea' (Nieuweschans, 4 november 2010) plus alle documentatie (programma, position paper, presentaties) is te vinden op www.waddenacademie.nl.

Naar aanleiding van deze workshop heeft de Waddenacademie op 13 januari 2011 een brief gestuurd aan staatssecretaris Bleker met daarin een pleidooi voor een Waddenzeebreed onderzoek naar de effecten van koelwaterinstallaties op vispopulaties (ook deze brief is te downloaden via www.waddenacademie.nl).

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is op 17 december 2011 een artikel verschenen van Zwanette Jager. Lees het volledige artikel "Koelwater door een vissenoog bekeken".

Download:

Publicatie 2010-03
Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea (pdf 1,8 Mb).
Auteur: Zwanette Jager (ZiltWater Advies).

 

Last Updated on Wednesday, 09 March 2016 15:35
 
Joomla templates by a4joomla